NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Thời gian linh động, bạn rảnh lúc nào xem lúc đó. Tất cả videos đã được quay sẵn, bạn chỉ cần ở nhà, học và thực hành theo.

- Với  60+ videos bài giảng với nhiều nội dung khác nhau.

- Với hơn 4000 phút xem, tính ra mỗi ngày bạn học 1-2h thì sau khoảng 1-2 tháng bạn có thể hoàn thành chương trình đào tạo.

- Sau khi học xong bạn sẽ làm bài test, nếu vượt qua bài test, bạn sẽ được cấp chứng nhận.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng