Chương trình đào tạo

Đây là hệ thống các chương trình đào tạo dành cho giáo viên khắp mọi miền tổ quốc.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH BAO GỒM

đào tạo gv tieng anh

 

1. ĐÀO TẠO TIẾNG ANH MẦM NON – PHƯƠNG PHÁP DÀNH CHO GV MUỐN BỨT PHÁ. 

 1. Thời gian linh động

 2. 60+ videos bài giảng

 3. 4000 phút xem

 4. Làm bài test cấp chứng nhận

2. ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TIỂU HỌC

 1. Thời gian linh động

 2. 70+ videos bài giảng

 3. 4500 phút xem

 4. Làm bài test cấp chứng nhận

3. CHUYỂN GIAO VÀ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH MẦM NON CHUYÊN BIỆT TỪ 3-5 TUỔI

 1. Thời gian linh động

 2. 50+ videos bài giảng

 3. 3000 phút xem

 4. Làm bài test cấp chứng nhận

 5. Cấp toàn bộ tài liệu giảng dạy chương trình cho gv

4. CHUYỂN GIAO VÀ ĐÀO TẠO TOÀN BỘ LỘ TRÌNH TỪ 3-12 TUỔI.

 1. 3 buổi coaching qua zoom (1h/1 buổi)

 2. Chuyển giao toàn bộ các videos + tài khoản + lộ trình đầy đủ

 3. 10.000 phút xem

5. ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU VỀ PHONICS

 1. 40+ videos / 2500 phút xem

 2. Có đầy đủ lesson plans và pp giảng dạy

 3. Tổ chức các hoạt động

6. ĐỒNG HÀNH CÙNG CON PHỤC TIẾNG ANH TRONG ĐỘ TUỔI VÀNG

 1. Thời gian linh động

 2. 60+ videos bài giảng

 3. 4000 phút xem

 4. Học liệu thực hành với con

Đã thêm vào giỏ hàng