ĐÀO TẠO TIẾNG ANH MẦM NON – PHƯƠNG PHÁP DÀNH CHO GIÁO VIÊN MUỐN BỨT PHÁ

- Thời gian linh động, bạn rảnh lúc nào xem lúc đó. Tất cả videos đã được quay sẵn, bạn chỉ cần ở nhà, học và thực hành theo.

- Với  100+ videos bài giảng với nhiều nội dung khác nhau.

- Với hơn 5000 phút xem, tính ra mỗi ngày bạn học 1-2h thì sau khoảng 2-5 tháng bạn có thể hoàn thành chương trình đào tạo.

- Sau khi học xong bạn sẽ làm bài test, nếu vượt qua bài test, bạn sẽ được cấp chứng nhận.

NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

 

 

 

 

 

 


Đã thêm vào giỏ hàng