Đào Tạo Chuyên Sâu Về Phonics

Đào Tạo Chuyên Sâu Về Phonics

- Với 40+ videos hướng dẫn chi tiêt về phonics và cách dạy bài.

 - Với hơn 2500 phút xem

- Có đầy đủ lesson plans, ppt và pp giảng dạy

- Cách khai thác và các games dùng khi dạy học online và ofline.

- Chương trình phonics dành cho gv dạy học sinh chưa có nền từ 4-8 tuổi.

- Chương trình dự kiến ra mắt vào ngày 9/9.

- Đăng kí trước chương trình sẽ được ưu đãi.


Đã thêm vào giỏ hàng