CHUYỂN GIAO VÀ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH MẦM NON CHUYÊN BIỆT TỪ 3-5 TUỔI

- Thời gian linh động, học qua videos đã được quay sẵn, bạn sẽ được chủ động về thời gian và tiến độ học tập.

- Với 50+ videos bài giảng chi tiết và các hoặt động PPT để gv áp dụng cho học sinh tham gia hoạt động.

- Với hơn 3000 phút xem, nếu 1 ngày bạn dành 1-2h mỗi ngày, sau hoàng 1-2 tháng bạn sẽ học thành được chương trình và có thể tiến hành dạy học với những lớp đầu tiên của mình.

- Sau khi bạn học xong, bạn sẽ làm bài test, hoàn thành tốt bài test bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận.

- Ngoài ra, bạn sẽ được cấp toàn bộ tài liệu dành cho gv như lesson plans, teacher's guide, app dành cho gv cài để sử dụng khi dạy học với máy tính, bảng tương tác, máy chiếu....

- Với học sinh, khi học sinh mua sách, các con sẽ được cấp sách, pop outs, stickers, và app để đăng nhập trong 3 thiết bị.

- Với một chương trình đầy đủ, bài bản rất phù hợp với chủ trường mầm non, giáo viên dạy mầm non, giáo viên tại nhà và chủ trung tâm tiếng Anh.

Tìm hiểu thêm chương trình qua sđt: 0382587990 - Ms Thoa


Đã thêm vào giỏ hàng